ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.40 น. และ ระบบปิดสมัครในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.
4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : 12345678

>> ครูกัญญา อินทร์กอง :: ห้องงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย <<

ผู้ประกาศ : นางสาวกัญญา อินทร์กอง วันที่ : 25-05-2023 14:56:05

ลงชื่อเข้าใช้งาน