ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.40 น. และ ระบบปิดสมัครในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.
4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : 12345678
5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
>> ครูพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ :: ห้องงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย <<

ผู้ประกาศ : นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ วันที่ : 01-11-2022 09:34:15

ลงชื่อเข้าใช้งาน